On line plaćanje morate dogovoriti sa bankama koje primaju kartice

te pružateljima usluge e- plaćanja  npr:  T-COM (PayWay), zavisno o vašim željama i

mogućnostima davanja online usluge

Zavisno o Vašim dogovorima sa pružateljem usluge  e-plaćanje se    integrira u aplikaciju.